Aktualně:  OTEVÍRÁME!... více

Galerie Nad Sklepy

Naše prostory využívané vinařstvím a ubytovacími službami poskytují příznivé podmínky pro prezentaci uměleckých děl. Jsme tak rádi, že naše klienty i nás samotné můžeme vystavit vlivu současného umění. V současné době spolupracujeme s výtvarníky Bořivojem Pejchalem a Evou Pejchalovou.

Bořivoj Pejchal (*1953), malíř, fotograf, autor plastik působící ve Velkém Meziříčí na Vysočině. Je členem Unie výtvarných umělců České republiky a Klubu výtvarných umělců Horácka. Bořivoj Pejchal se převážně věnuje malbě. Podněty nachází v krajinném prostředí Vysočiny, odkud pochází.  Bohaté lineární struktury v jeho obrazech upozorňují na malířovo zaujetí grafickými hodnotami krajiny. V obrazové kompozici obsahově dominují stylizovaná připodobnění kmenů stromů, detailů kůry, letokruhů, větví, skalních útvarů, starých zdí, zákoutí apod.

 

Eva Pejchalová (*1985), studentka 6. ročníku ateliéru malby doc. Stanislava Diviše na VŠUP v Praze. V roce 2008 získala katedrovou cenu za klauzurní práci „Hrnce na sporáku“. Roku 2009 podnikla studijní cestu do Španělska, kde navštěvovala Fakultu výtvarných umění ve Valencii. V roce 2010 byla na studijní stáži na ateliéru grafiky II Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze. Věnuje se volné malbě, kresbě a grafice. Zúčastnila se několika kolektivních výstav u nás. Během svých objevných cest také pravidelně navštěvuje jižní Moravu, kde nachází mnoho inspirativních námětů, které nalézá v krajině kolem Pálavy, na vinařských stezkách a v podzemních sklepech.